xExtra les-info

Videos die aansluiten bij de Economie lessenafbeelding LessenIntro

Introductie video

De School voor Praktische Filosofie verzorgt regelmatig Economie lessen die de diepere oorzaken van huidige crisis in de (economische) wereld blootleggen. Op deze pagina staan een aantal video's die bij de lessen horen, ze verder verdiepen of ter voorbereiding van de lessen. Voor nadere info over de lessen: info@menselijkeeconomie.nl

Als eerste een into-video (8 min) met korte fragmenten uit video's van deze pagina.afbeelding sacredEconomics

Heilige Economie


Wat ben jij ? Wat betekent het om mens te zijn?

Het verhaal is dat jij een geïsoleerd wezen bent, te midden van andere geïsoleerde wezens in een universum dat eveneens van jezelf is afgescheiden. Dat misverstand is de wortel van alle crises die we heden ten dage in de wereld zien.

Er is echter een nieuw bewustzijn aan het ontstaan. (12 min, Ned ondertiteld)Inzicht in patronen


Om meer inzicht te krijgen in de patronen die economie en samenleving beheersen wordt bij de economie-lessen een schematisch model van de samenleving gebruikt. Dit model toont een totaal andere invalshoek als wat bij de "normale" economie gebruikelijk is (Video 5 min).Zorgt de vrije markteconomie voor meer welvaart en democratie ?


Recente onderzoeken door economen en hoogleraren laten zien dat sinds enkele decennia een tegenovergestelde trend is ingezet. In de volgende twee video's komen twee onderzoekers aan de orde: de Franse econoom Piketty en de Nederlandse hoogleraar Bas van Bavel. De eerste video (3 min) gaat over Piketty's wereldberoemde boek waar wereldwijd data-onderzoek aan ten grondslag ligt. In de tweede video (42 min) gaat de Hoogleraar Bas van Bavel meer in op oorzaken en achtergronden.

Piketty op NPO-2, HUMAN
TV-fragment1: In het huidige economische systeem genereert het bezit van een groot vermogens, structureel meer rijkdom dan het verrichten van werk, waardoor de kloof, tussen de grote vermogens en 'de werkenden', groter wordt.
TV-fragment2: We denken vaak dat de huidige economische groei die we in het westen sinds de tweede wereldoorlog hebben, zorgt voor welvaart voor iedereen en dat we de vroegere kloof tussen een rijke elite van vermogenden en de onderlaag van armen definitief achter ons gelaten hebben. Wat economen nu steeds meer zien is dat juist het midden van de 20e eeuw (tot 1980) de uitzondering was, en dat we nu weer teruggaan naar de 'normale situatie' van een rijke elite en een grote arme onderlaag zonder macht.
volledige TV-uitzending over Piketty
Boek van Piketty (Nederlands)


afbeelding BasVanBavel

Bas van Bavel, Hoogleraar Transities van Economie en Samenleving:
Vaak wordt aangenomen dat onze vrije markteconomie zorgt voor meer welvaart en democratie. Aanvankelijk was dit zo, maar er heeft zich een negatieve trendbreuk voorgedaan. Een belangrijk hefboom hierbij is de huidige toename van vermogensongelijkheid, omdat vermogen kan worden omgezet in maatschappelijke invloed en politieke macht. De VS is het omslagpunt reeds gepasseerd en heeft de vermogende elite de politieke macht in handen gekregen. In Nederland naderen wij dit kantelpunt.Waarden versus Hebzucht

afbeelding SymposiumKlaasVanE

Een belangrijk thema binnen de lessen zijn de waarden waar we als mens en samenleving vanuit gaan. Innerlijke waarden als medemenselijkheid, eerlijkheid en duurzaamheid lijken in onze maatschappij te zijn ondergesneeuwd door zaken als hebzucht en ik-gerichtheid. In dit korte video fragment (3 min) laat Hoogleraar Klaas van Egmons zien hoe de huidige structuur van ons financiële systeem daaraan heeft bijgedragen.

De volledige video (28 min) van Klaas van Egmond is onder navolgende link te bekijken: Symposium 'Ons Geld'afbeelding interviewKlaasVanE

In dit interview-fragment (21 min) gaat Klaas van Egmond dieper in op hoe waarden ons handelen en onze maatschappij vormgeven. Verder geeft hij aan dat 'maat houden' (de balans vinden tussen twee extremen) van cruciaal belang is, zowel voor de individuele mens als voor de gehele maatschappij. Klaas van Egmond geeft ook concrete oplossingen, hoe we het financieel systeem kunnen veranderen ten behoeve van een samenleving met meer welvaart, welzijn en duurzaamheid. Uitspraak tijdens dit interview: de grondoorzaak van ons milieuprobleem zit niet in het milieu maar in het financiële systeem.

Het volledige interview (39 min) van Klaas van Egmond is onder navolgende link te bekijken: Hebzucht als nieuwe moraalafbeelding Onzelfzuchtig

Milieu en Economie


Matthieu Ricard, Boeddhistisch monnik is vooral bekend als persoonlijk vertaler van de dalai lama en schrijver van boeken over boeddhisme en de oosterse filosofie. In dit video fragment (2 min, Ned ondertiteld) zegt hij onder andere : Als milieudeskundigen met economen praten leidt dit tot een onsamenhangende, schizofrene dialoog. Ze spreken niet dezelfde taal.

De volledige video is onder navolgende link te bekijken: TED 'Ideas worth spreading'afbeelding HowMuchCanWeDo

Hoeveel goeds kan één persoon werkelijk doen?


Tegenover alle crises en problemen in de wereld lijk je als persoon bijna met lege handen te staan. De krachten en machten die de huidige wereld zijn zo groot! In deze zeer inspirerende video (21 min, Engels) blijkt dat jou inzet onvermoede resultaten teweeg kan brengen.
klik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw