x


Gezondheid en kosten in de Zorg:

Klokkenluider Video 7 min. (Engels)


Pharma-sales-rep

Klokkenluider Video 2 min. (Engels)


Pharma-klokkenluider

Ondanks alle wetenschappelijke ontdekkingen lijkt het alsof we met steeds meer ziektes te maken krijgen en tegelijkertijd worden de hiervoor benodigde Zorgkosten als een toenemend probleem ervaren. Kosten stijgen door steeds meer en geavanceerdere middelen van ziektebestrijding en doordat we steeds ouder worden. Maar is dit het hele antwoord? Leven we écht in een zorgzame maatschappij en is er gewoon niet genoeg geld beschikbaar om iedereen de juiste zorg te bieden?

Velen zien wel dat veel van de huidige ziektes ook samenhangen met onze live-style, het milieu, wat we eten, enz. De farmaceutische industrie zegt vele ziektes te kunnen terugdringen met nog meer geavanceerde technieken en medicijnen (met navenante kostenstijgingen). Maar verdient die industrie niet juist veel met ziekte (en niet met onze gezondheid)? In hoeverre worden wij door de media (reclame, TV, kranten, wetenschappelijke publicaties, universiteiten en zelfs onze eigen dokter) correct voorgelicht over de effecten van medicijnen en de effecten van natuurlijke methoden om te genezen (of gezond te blijven)?

Hier twee (van de vele) getuigenissen van klokkenluiders die zelf jarenlang belangrijke functies binnen de farmaceutische industrie bekleed hebben.

Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad (NPO MAX, 4 min)

Omroep MAX

Eind 2015 verscheen het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' van de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche waarin grote vraagtekens worden geplaatst bij de rol van de farmaceutische industrie. Omroep MAX praatte hierover met verpleeghuis-arts Bert Keizer en huisarts Hans van de Linde. Nog een uitgebreider interview (40 min) met Hans van de Linde waar de Nederlandse situatie uit de doeken wordt gedaan, staat meer onderaan deze pagina

Het boek van Peter Gøtzsche is bekroond met de British Medical Association's Book Award. Tevens heeft hij 29 maart 2016 in de 2e kamer over dit onderwerp gesproken.Hieronder twee artikelen uit De Groene Amsterdammer (oudste opinieweekblad van Nederland) en de Correspondent (in 2013 door crowdfunding ontstane internet-krant met onderzoeksjournalistiek).

medicijnen duur

farma-manipuleertHoe kan het anders ?

Menselijke waarde: Zorg voor gezondheid

1. Meer media-aandacht voor gezonde leefwijze en minder geneesmiddel-promotie

Duidelijk is dat in het huidige systeem de 'zorg voor gezondheid' niet de aandacht krijgt die het verdient.
Als er meer aandacht zou zijn voor onderzoek naar ziekte-preventie, voorlichting over en stimulering van een gezonde leefwijze zou dit meer invloed hebben dan de huidige grote focus op de ontwikkeling, promoten en verkoop van nieuwe geneesmiddelen. Dientengevolge zouden ook de kosten in de gezondheidszorg dalen.

2. Medicijnontwikkeling op niet-commerciële basis

bestuursvoorzitter MC

In bovenstaand artikel uit De Groene Amsterdammer wordt al gesuggereerd om de medicijnontwikkeling 'helemaal zelf' (door de overheid) te laten doen en de industrie er tussenuit te halen.

NOS Nieuws (2 min.): Ook de baas van het grootste ziekenhuis van Nederland wil de farmaceutische industrie buitenspel zetten bij de productie van geneesmiddelen, omdat het daar alleen gaat om winst en beurskoersen. Hans Büller, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC stelt voor een Europees consortium op te richten om bepaalde dure geneesmiddelen in eigen beheer te produceren, om niet meer afhankelijk te zijn van die farmaceutische insdustrie.


3. Neem je eigen gezondheid ter hand

Zoals reeds eerder elders opgemerkt, zijn een aantal van de hier gesuggereerde oplossingen pas mogelijk, indien genoeg mensen doorzien wat hier (en op andere terreinen) aan de hand is. Pas dan ontstaat er genoeg tegenkracht tegen de gevestigde belangen.

We kunnen echter wél meer verantwoording nemen voor onze éigen gezondheid. Wanneer we ons realiseren dat de informatie over medicijnen, genezing en gezondheid die wij doorgaans krijgen, op z'n zachts gezegd, niet objectief is, helpt dat al. We kunnen echter de uitdaging aangaan en proberen zelf onze eigen weg te vinden, door de veelheid aan (soms tegenstrijdige) informatie, om zo tot een eigen afweging en keuzes over onze gezondheid te komen.

Onder andere het blad Medisch Dossier zou hierbij behulpzaam kunnen zijn. Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het Britse blad What Doctors Don’t Tell You, en biedt onafhankelijke informatie voor en over gezondheid, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.facebook

HIERNAVOLGENDE TEKST NOG AAN TE PASSEN XXXXXXXXX

4.1 Verhoging van de belasting op ongezonde voeding (+ vettaks-verwijzing).

4.2 + verlagen belasting op arbeidskosten in de zorg.

5. stukje over makkelijk beschikbare junkfood, cola, vet suiker enz. XXXXXXXX

facebook
Meer uitgebreide Video's en Informatie:Pharma-marketing in Nederland (40 min)

vandelinde

In aanvulling op de eerder op deze pagina getoonde video van de NPO, waarin MAX omroep verpleeghuis-arts Bert Keizer en huisarts Hans van de Linde interviewde, gaat Hans van de Linde in deze video dieper in op de Nederlandse situatie.

De afgelopen tien jaar werd van de Linde bekend om zijn kritiek tegenover de farmaceutische industrie, medische opinieleiders met conflicterende belangen, gesponsorde nascholing en griepvaccinaties. Hij schrijft artikelen, columns en blogs, geeft voordrachten, colleges en interviews en is tegelijkertijd (in deeltijd) nog steeds huisarts.klik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw