x


De Media:

Hoe betrouwbaar en eerlijk is hun informatie eigenlijk ?


afbeelding Media

Een helder beeld van de (economische) wereld is sterk afhankelijk van heldere en betrouwbare informatie. In hoeverre is de informatie die wij dagelijks via de (mainstream) media vernemen eigenlijk betrouwbaar ? De hierna volgende serie korte video's toont een onthutsend beeld van die betrouwbaarheid.

Deze eerste video is een introductie video (8 min).afbeelding Naiyrah

College van hoogleraar Communicatie:

Deze video is een kort college van Cees Hamelink (16 minuten). Hij is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Ook was hij persoonlijk adviseur van de toenmalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

De titel van zijn college is “Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat”. Let ook op wat hij tegen het eind van het college zegt, over “de vijf W's” in verband met 9/11 (nine/eleven). Hij geeft hier een schokkende vingerwijzing zonder hier verder op in te gaan.afbeelding Generaal

Bevelvoerder NAVO over machtspolitiek

Deze video (7 minuten, Nederlands ondertiteld) geeft een inkijkje in de machtspolitiek, die achter de misleidende communicatie / informatieverstrekking steekt. Het is een fragment uit een conferentie in 2007 van Wesley Clark, een 4 sterren generaal van het Amerikaanse leger, o.a."Supreme Allied Commander" (hoogste bevelvoerder) van de NAVO troepen in Europa tijdens de Kosovo-oorlog in 1999.

Hij vertelt hier o.a. over zijn bezoek aan het Pentagon 10 dagen na 9/11. Een paar weken na 9/11 verneemt hij dat er (naast de net begonnen oorlog in Afghanistan) 7 oorlogen in het midden oosten worden gepland. Én, wat later gebleken is, klaarblijkelijk ook uitgevoerd zijn: de enige geplande oorlog die nog niet is geweest, is die met Iran. Hij spreekt in dit verband over een "foreign policy coup" (coup = machtsovername).


afbeelding Joris Luyendijk

Journalist Joris Luyendijk: de marketing van oorlog

Joris Luyendijk verteld dat oorlogen aan ons "verkocht" worden met behulp van humanitaire motieven, zoals bevrijdingsoorlog of strijd tegen onrecht. Overheden huren hiervoor gerenommeerde reclamebureaus in, die er niet voor terugschrikken om gebeurtenissen in scene te zetten, die vervolgens gepresenteerd worden als nieuwsfeit.

Luyendijk was tussen 1998 en 2003, correspondent voor de Volkskrant en Radio 1 in achtereenvolgens Caïro, Beiroet en Oost-Jeruzalem, later ook voor NRC Handelsblad en de NOS. Dit video-fragment (5 min) is een onderdeel van een voordracht aan de TU-Delft in 2007 over zijn boek "het zijn net mensen". De volledige video, is te bekijken onderaan deze paginaNederlands Journalist over 'patronen van bedrog' (TU-Delft)

De video (36 minuten) bestaat uit fragmenten van een presentatie bij de TU-Delft door journalist Willem Middelkoop. Hij verteld hier o.a. over zelf-censuur en andere mechanismen binnen de journalistieke wereld, die er voor zorgen dat bepaalde informatie niet aan het licht komt. Tevens gaat hij in op de belangen die hier achter steken.

Willem Middelkoop is vooral bekend, doordat hij jarenlang vaste gast was bij het programma RTL Z, het economische programma van RTL-Nieuws.hoogleraar-journalisten

Waarom schrijven journalisten niet eerlijk ? (12 min)

Karel van Wolveren (Emeritus Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Journalist o.a. NRC) beantwoordt samen met Joost Niemöller (Journalist HP/De Tijd, Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu) de vraag hoe het komt dat journalisten niet eerlijk zijn in hun berichtgeving.

Er wordt verteld dat met name de hoofdredacteuren (van kranten en TV) een (subtiel) sturende werking op journalisten hebben. Er wordt ook uitgelegd hoe de pers informatie overneemt van de Amerikaanse pers en dat er (ook door tijdgebrek) bijna geen onderzoek meer wordt gedaan.

Door de keuze van hoofdredacteuren, het uitnodigen van hoofdredacteuren voor snoepreisjes en (pro Amerikaanse) denktanks en het feit dat ze tussen het establishment verkeren waarbinnen zij niet te veel kunnen afwijken, wordt de redactie op zijn beurt weer beïnvloed. Samenvattend: Wil je succes te hebben in de journalistiek dan moet je erbij horen, niet te veel uit de pas lopen.


Journaliste CBS: onderzoeksjournalistiek wordt 'geblokkeerd' (Engels, 3 min)

Sharyl Attkisson heeft meer dan 20 jaar gewerkt als onderzoeksjournaliste (o.a. CBS-News). Gedurende die tijd heeft ze vele schandalen aan het licht gebracht en verslag gedaan over controversiële onderwerpen, bij zowel Democraten als Republikeinen. Zij heeft meerdere Emmy-awards ontvangen voor buitengewone onderzoeksjournalistiek.

Attkinson verteld in dit korte fragment (3 min) dat je op het nieuws een soort kunstmatige werkelijkheid ziet, die is samengesteld uit persverklaringen en propaganda, waarvan men wil dat je het ziet, maar niet noodzakelijkerwijs de echte werkelijkheid behoeft te zijn. Tevens vertelt zij dat onderzoeksjournalistiek tegenwoordig 'geblokkeerd' wordt door 'poortwachters'/redacteuren ('gatekeepers') en dat degenen op machtsposities kunnen bepalen wat er elke dag op het nieuws verschijnt. Haar uitspraak dat een belangrijke speler hierbij het Witte Huis is, is sinds de komst van president Trump enigszins gedateerd.

Ook de volledige toespraak van Sharyl Attkisson (1 uur) onderaan deze pagina is zeer de moeite waard om te bekijken. Zij geeft hier o.a. voorbeelden uit eigen ervaring hoe het 'blokkeren' van onderzoeksjournalistiek in de praktijk werkt.


jounalist Newsweek

Journalist Newsweek:
de rol van redacteuren bij de media (8 min, Engels).

Interview met Michael Hastings, journalist en schrijver die jaren bij Newsweek heeft gewerkt. Hij vertelt dat hij bij Newsweek niet kon schrijven wat autoriteiten onwelgevallig was. Hastings beschrijft in het interview o.a. de wijze waarop, vooral redacteuren, een belangrijke rol spelen om “ongewenst nieuws” bij het publiek weg te houden.

In de VS werd hij o.a. bekend door zijn onthullingen (hij werkte toen niet meer bij Newsweek) die leidden tot het ontslag van Generaal McChristal die op dat moment het leger in Afghanistan leidde.presentator CBS

Presentator CBS Evening-news:
'verwevenheid van media en Washington' (16 min, Engels)

Gedeelten uit een interview met Dan Rather, een gerenommeerd journalist in de VS, die o.a. 24 jaar presentator en hoofdredacteur van het CBS-avondnieuws was. Hij komt tot dezelfde constateringen als de journalisten uit de voorgaande filmpjes. Daarnaast vertelt hij over de concentratie van de informatievoorziening van de VS in vier grote media conglomeraten en over de sterke verwevenheid tussen deze media-bedrijven, andere grote bedrijven en de macht in Washington. Het volledige interview is te vinden op de nieuwssite van The Guardian (gerenommeerde krant in Engeland)

Om duidelijk te maken wie Dan Rather is wordt eerst (voorafgaande aan het interview) een fragment getoond, waar Dan Rather wordt ingeleid als spreker aan de Berkley Universiteit in California.


BBC-documentaire: Media-manipulatie in de VS (6 minuten, Engels)

afbeelding banana

Dit historisch fragment uit een BBC-documentaire (2002) laat vrij gedetailleerd zien, hoe de publieke opinie gemanipuleerd kan worden om commerciële en politieke belangen te dienen.

Het verteld hoe begin jaren '50 onder aanvoering van Bernes (een invloedrijke public relations man in de VS), de mulitnational 'United Fruit' en de regering van de VS samenwerkten om de informatievoorziening over de gebeurtenissen in Guatemala geheel te verdraaien: het 'bevrijdingsleger' in Guatemala was in werkelijkheid een door de CIA getraind en bewapend 'rebellenleger' dat in 1954 de wettige regering verdreef.

Hoewel het voorval natuurlijk gedateerd is, laat het wel op een gedegen manier zien, waartoe de regering van de VS toen al in staat was. (voor het bekijken van de volledige documentaire, wordt verwezen naar het onderwerp Democratie op deze website).

Na het zien van de documentaire dringt de vraag zich op:

  • zouden huidige regeringen zich beter gedragen ?
  • Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de tegenwoordige informatievoorziening over bijvoorbeeld het Midden-Oosten of andere conflictgebieden in de wereld ?


VS Vredesbeweging: de rebellen in Syrië zijn in werkelijkheid huurlingen ( 7 + 5 min, Engels)

Ja, hoe betrouwbaar is die huidige informatievoorziening over conflictgebieden nu eigenlijk?
Hoewel dit video-fragment (7 min) vanzelfsprekend geen bewijs is, geeft het wel te denken, wanneer we het in verband brengen met de hiervoor getoonde BBC documentaire over Guatemala. In deze briefing op het VN hoofdkwartier in New York doet één van de leden van VS Vredesraad, verslag van hun fact-finding missie in Syrië.

Het is ook zeker de moeite waard om de volledige briefing (50 min) van het onderzoeksteam te bekijken op de officiële webTV-site van de Verenigde Naties. Interessant daarbij zijn ook de sceptische en felle reacties van de aanwezige pers, die immers voor een betrouwbare informatievoorziening zouden moeten zorgen.

In een andere briefing op het VN hoofdkwartier, tijdens de crisis rond Aleppo, geeft een Canadees onafhankelijke Journaliste een ad rem en verhelderend antwoord op een sceptische reactie van de kant van de aanwezige pers (5 min).

Haar volledige getuigenis is hier te bekijken (18min) of de volledige briefing op de officiële webTV-site van de Verenigde Naties (52 min).

In een artikel in het AD van 24 januari 2017 geeft de Belgische pater Daniël Maes (78) die in Syrië woont, ook een getuigenis die totaal afwijkt van wat wij meestal in de media horen (leestijd 2 min, Nederlands).


Voetnoot

In een aantal van de voorgaande video's wordt ook 9/11 in verband gebracht met misleiding. Deze serie filmpjes is echter vooral bedoeld, om je aan het denken te zetten over in hoeverre we de informatie die wij via de 'mainstream-media' vernemen, kunnen vertrouwen en welke belangen hierbij spelen. Specifiek ingaan op de vraag of er bij 9/11 ook sprake is van misleiding, brengt het gevaar met zich mee dat de oorspronkelijke boodschap hierdoor raakt ondergesneeuwd. Hoewel er zeer overtuigende en goed gedocumenteerde aanwijzingen zijn dat het officiële verhaal over 9/11 niet klopt, wordt hierover daarom in dit kader, geen nader video-materiaal getoont.
Hoe kan het anders ?

Menselijke waarde: eerlijke, openhartige, belangeloze informatieverstrekking1. Hoogleraar Hamelink: "Betrouwbare journalistiek
heeft kritisch publiek nodig"

Kijk naar het fragment (1 minuut, uit de hiervoor getoonde video) waar hoogleraar Cees Hamelink zich uitspreekt over dit onderwerp.2. Baseer je mening niet alleen op wat kranten en TV je voorschotelen.

Maak ook gebruik van alternatieve informatiebronnen, bijvoorbeeld op Internet. Er worden hier echter geen links naar "goedgekeurde" alternatieve nieuwsbronnen gegeven. Probeer je eigen weg te vinden.

Herken informatie-manipulatie: (10 min, Engels)
'TED-talk' aan de Universiteit van Nevada door Sharyl Attkisson. Attkisson is onderzoeksjournaliste en was o.a. verbonden aan CBS-News. Zij heeft in de loop der jaren vele Emmy-awards ontvangen voor buitengewone onderzoeksjournalistiek. Samenvatting:

Er is een geheel nieuwe industrie ontstaan: Astroturf (letterlijk: kunstgras). Dit zijn bedrijven en/of overheid, die zichzelf vermommen als grassroots-bewegingen (burger initiatieven) of onafhankelijke non-profit organisaties.

Zij publiceren blogs, gebruiken facebook en twitter accounts, plaatsen advertenties, versturen ingezonden brieven naar de uitgever, of geven gewoon on line commentaar, om jou voor de gek te houden, zodat jij denkt dat een onafhankelijke of grassroot beweging aan het woord is. Het doel van astroturf is dat je de indruk krijgt dat er wijd verbreide ondersteuning is voor of tegen een bepaalde doel, terwijl die er in werkelijkheid niet is. Astroturf probeert je te manipuleren en je mening te veranderen door je te laten voelen alsof je een buitenbeentje bent, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Astroturfers proberen degenen die het niet met hun eens zijn verdacht te maken. Ze vallen nieuwsorganisaties aan die nieuws publiceren dat ze niet uitkomt, klokkenluiders die de waarheid vertellen, politici die de moeilijke, delicate vragen durven te stellen en journalisten die de moed hebben om hierover te rapporteren. Ze sponsoren ook wetenschappelijk onderzoek en non-profit organisaties die met "onafhankelijke" uitspraken komen.

Hoe kun je kenmerken van propaganda en astroturf herkennen? Wanneer veel 'opruiende' taal wordt gebruikt zoals bijvoorbeeld: mythe, onzin, leugens, buitensporig, absurd, pseudo, excentriek, paranoïde, gekken, samenzwering theoretici en kwakzalvers. Astroturvers hebben de neiging om organisaties, mensen, personeel in twijfel te trekken of aan te vallen, in plaats van aandacht aan de feiten te schenken. Ze bewaren hun publieke scepsis vaak voor degenen, die misdragingen aan de kaak stellen en niet voor degenen die zich misdragen. Anders gezegd: in plaats van autoriteit in twijfel te trekken, trekken zij degene in twijfel, die de autoriteit in twijfel trekt.


3. Informatie-voorziening behoort een onafhankelijke nutsfunctie te zijn, niet geëxploiteerd door commerciële of politieke belangen.

De publieke omroep in Nederland is, in oorsprong, een poging om deze nutsfunctie gestalte geven. Door het in de voorgaande video's geschetste krachtenveld van belangen en invloeden, heeft die nutsfunctie zich maar beperkt kunnen ontwikkelen en is in de loop der tijd steeds verder naar de achtergrond verdwenen.

Het gaat hier echter niet om de Nederlandse situatie, maar om een groter wereldwijd probleem. Alleen wanneer grote groepen in de samenleving inzien hoe het werkelijk zit met de reguliere nieuwsvoorziening, zal er genoeg draagvlak kunnen ontstaan om een fundamenteel nieuwe weg in te slaan.
Meer uitgebreide Video's en Informatie:Joris Luyendijk: Het beeld van de Media is gefilterd, vervormd, gemanipuleerd, partijdig en versimpeld.


hetzijnnetmensen

Joris luyendijk beschrijft dat er een kloof bestaat tussen wat hij als correspondent met eigen ogen zag, en wat hij daarvan kon laten zien op radio, tv en in de krant. Hij liep vluchtelingenkampen af en sloppenwijken, joodse nederzettingen en fundamentalistische bolwerken. Hij sprak met terroristen en bezetters, met slachtoffers, daders en hun familie. Hij doorstond beschietingen en bombardementen, doodsbedreigingen en zelfmoordaanslagen, bezetting, terreur en oorlog.

Op deze video (51 min) van de Studium Generale aan de TU-Delft in 2007, bespreekt Journalist Joris Luyendijk zijn boek "het zijn net mensen". Joris Luyendijk was tussen 1998 en 2003, correspondent voor de Volkskrant en Radio 1 in achtereenvolgens Caïro, Beiroet en Oost-Jeruzalem, later ook voor NRC Handelsblad en de NOS.


Journaliste CBS: onderzoeksjournalistiek wordt 'geblokkeerd' (Engels, 1 uur)


Toespraak van Sharyl Attkisson voor de Richard Nixon Foundation over de 'blokkering' van onderzoeksjournalistiek en de vrije pers.

Attkisson heeft meer dan 20 jaar gewerkt als onderzoeksjournaliste (o.a. CBS-News). Gedurende die tijd heeft ze vele schandalen aan het licht gebracht en verslag gedaan over controversiële onderwerpen, bij zowel Democraten als Republikeinen. Zij heeft meerdere Emmy-awards ontvangen voor buitengewone onderzoeksjournalistiek.

NB. De uitspraak van Attkisson, dat het Witte Huis een belangrijke speler bij de 'blokkering' van onderzoeksjournalistiek en de vrije pers is, is sinds de komst van president Trump enigszins gedateerd.


klik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw