x


Het Financieel SysteemIntro Bankgeheimen, VPRO Tegenlicht (1 minuut)

afbeelding joris luyendijk

In 2012 en 2013 schreef Luyendijk voor de Engelse krant The Guardian een 'banking blog' waarvoor hij op anonieme basis honderden medewerkers uit de financiële sector interviewde. Hij schreef hier het boek 'Dit kan niet waar zijn' over. Het werd het best verkochte boek van 2015.

(de volledige VPRO documentaire 'Bankgeheimen' vind je meer onderaan deze pagina)


Het geldsysteem (AvroTros-Radar, 9 min.)

geldsysteem trosradar

Dit fragment gaat men dieper in op het monetaire stelsel en hoe het geld in Nederland uit het niets wordt gemaakt door de private banken.

Banken hoeven niet het fysieke geld in kas te hebben wat een persoon bij een bank leent. Met de zogenaamde "fractional reserve banking" methode, hoeven banken slechts een fractie spaargelden in kas te hebben van de totale som die ze kunnen uitlenen. Simpel gezegd kunnen banken door deze methode oneindig geld 'uit het niets' creëren, uitlenen en over deze leningen ook nog rente vragen.


Burgerinitiatief 'Ons Geld' ( 2 min.)

Zoals al in het vorige (AvroTros) fragment naar voren komt, is er het Burgerinitiatief 'Ons Geld' gestart, om verandering te brengen in het geldsysteem. Het Burgerinitiatief roept het Nederlandse parlement op om de problematiek rondom geldschepping daadkrachtig aan te pakken.


2e Kamer hoorzitting over Geldstelsel (fragment: 2 min.)

Eerste doelstelling van het Burgerinitiatief was om genoeg handtekeningen op te halen, zodat het onderwerp in een hoorzitting aan de orde moest worden gesteld in de 2e kamer: 14 oktober 2015 heeft deze hoorzitting plaatsgevonden. Hierbij een kort fragment (2 min.) uit deze hoorzitting. Het is ook mogelijk om de volledige 2e kamer hoorzitting (2 uur 22 min.) te bekijken.

Naar aanleiding van de besprekingen in de Kamer heeft de minister van financiën de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de opdracht gegeven om met een advies te komen. 17 januari 2019 presenteerde de WWR hun rapport aan de minister. Kijk naar het TV-programma 'de wereld draad door' (10 min) die het 'een feestdag voor dit Burgerinitiatief' noemde.

Voor nadere informatie over dit Burgerinitiatief en meer achtergrond informatie, kijk op de website onsgeld.nu .


de Centrale bank van de VS (Video-fragment: 1 minuut)

Journalist Willem Middelkoop vertelt in niet mis te verstane bewoordingen over de grootste centrale bank van de wereld, de Federal Reserve Bank (FED) in de VS (interview naar aanleiding van zijn boek 'Goud en het geheim van geld')

Willem Middelkoop verwierf landelijke bekendheid als marktcommentator bij RTL Z (nieuws- en economieprogramma van RTL)

Voor wie dat wil is ook het volledige interview te bekijken.

Wil je meer diepgaande info over de Federal Reserve Bank, kijk dan naar de lezing van schrijver G. Edward Griffin meer onderaan deze pagina


DNB: de Centrale bank van Nederland

Na het zien van voorgaande video over de Centrale bank in de VS en de uitgebreide lezing van Griffin meer onderaan deze paginga komt de vraag naar voren: hoe zit het eigenlijk in Nederland ?
Wordt de DNB, verantwoordelijk voor het stabiliseren en controleren van ons financiële systeem, namens de overheid bestuurd ten behoeve van het algemeen belang (c.q. het Nederlandse volk) ? Of wordt het (net als in de VS) gestuurd door bedrijfsbelangen ?

Een onderzoek gepubilceerd in Beursbox (2009), werpt licht op de zaak. Hierna volgt een samenvatting:
Het koninklijk huis was één van de oorspronkelijke eigenaren van de DNB en Koning Willem I was de oprichter. In 1948 is De Nederlandse Bank alleen op papier 'genationaliseerd'. De nationalisatie is in werkelijkheid echter niet (volledig) geweest. Een lid van raad van commissarissen van de DNB wordt namelijk benoemd op voordracht van drie reeds zittende leden van diezelfde raad van commissarissen. Na de nationalisatie is er nooit een drastische schoonmaak aan de top geweest, zodat de oude machten aanbleven en zo tot op de dag van vandaag elkaar blijven aanstellen.

Ook wanneer we naar de tegenwoordige samenstelling van de Raad van Commissarissen kijken zien we dat het vooral de bestuurders van de grootste ondernemingen zijn die er zitting hebben. Bestuurders van in feite de oude aandeelhouders die nog altijd de uitvoerende en controlerende macht van ons financiële bestel in handen hebben . Bijvoorbeeld: (onderzoek van 2008)

  • er is nog altijd een erfgenaam van de oorspronkelijke oprichter van DNB in de Raad van Commissarissen: ZKH de Prins van Oranje (dd.2008)
  • een telg van de familie Fentener van Vlissingen, de rijkste familie van Nederland.
  • G.J. Kleisterlee de CEO van Philips
  • E.Kist, was vroeger voorzitter van de Raad van Bestuur van ING
  • oud politicus Frits Bolkenstein (hij is niet de rijksvertegenwoordiger in de RvC) Hij werkte o.a. 16 jaar voor Shell
  • mr. A.H. van Delden, ook president van de Haagse rechtbank. Dezelfde persoon is tevens voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak geweest. AH van Delden is daarnaast nog lid van de commissie van toezicht op de Inlichtingen en veiligheidsdienst. Vergis u niet, deze man is één van de machtigste Nederlanders die er rondloopt en vrijwel niemand die hem kent.
  • De overheid zelf, die slechts één positie heeft in een raad van commissarissen die uit 10 personen bestaat, heeft hierdoor nooit iets beslissends te zeggen. Daarbij is de door het Rijk aangewezen persoon, te weten T. van de Graaf, voortgekomen uit het bolwerk der ambtenaren en is hij geen politieke (gekozen) persoon.


De Overheid kan de DNB niet controleren. (AvroTros Radar, 1 min 30)

DNB wordt niet alleen gestuurd door bedrijfsbelangen, uit een reportage van AvroTros Radar blijkt ook nog, dat de Overheid niet eens de mogelijkheid heeft om het doen en laten van DNB te controleren.

de volledige opname 'Banken en hun buffers' (15 min.) van AvroTros Radar, of de volledige documentaire 'De Schuldvraag' deel 1 (35 min.) en deel 2 (35 min.) zijn ook te bekijken


Senator ondervraagt toezichthouders Bankwezen (engels, 4 min.)

Senator Elizabeth Warren ondervraagt de financiële toezichthouders en regelgevers van de VS hoe zij zijn opgetreden tegen grote banken en andere financiële instellingen, die de afgelopen tijd de wet hebben overtreden en daarmee miljarden hebben verdiend.

In dit fragment worden ondervraagd:

de 'Office of the Comptroller of the Currency', de regelgever en toezichthouder van het Bankwezen (te vergelijken met de De Nederlandse Bank)
de Securities and Exchance Commission, de regelgever en toezichthouder van de effectenbeurzen (te vergelijken met de Autoriteit Financiële Markten)
Hoe kan het anders ?

Menselijke waarde: Economische groei moet ook welzijn omvatten.


Het IJslands alternatief:


1. Interview met de President van IJsland (Engels, 3 min)

  • Laat banken die op omvallen staan, gewoon failliet gaan
  • geen drastische bezuinigingsmaatregelen door de overheid
  • ondersteun de mensen die het moeilijk hebben

Deze maatregelen zijn min of meer het tegenovergestelde van het beleid dat binnen de Europese Gemeenschap gevoerd werd en nog steeds wordt. Het wordt door de politiek als onrealistisch en catastrofaal bestempeld. Is dit echter wel zo?

IJsland bewijst door zijn uitzonderlijk snelle herstel van de recessie dat dit beleid economisch juist zeer succesvol is Volgens de IJslandse President geldt dit niet alleen voor IJsland, maar zou het ook voor de Europese Gemeenschap werken. Kijk zelf wat de President van IJsland op het World Economic Forum in Davos (2013) hierover zegt.


2. IJsland: Bankiers naar de gevangenis (engels, leestijd 1 min.)

gevangenis

Terwijl banken in de rest van de wereld werden gered door de overheid toen ze tijdens de financiële crisis op het punt stonden om te vallen, heeft IJsland al 26 topbankiers tot gevangenisstraf veroordeeld.

Amerika doet bijvoorbeeld precies het tegenovergestelde: nadat het Congres de omvallende Amerikaanse banken uitkocht met 700 miljard dollar belastinggeld, kregen veel bankdirecteuren dankzij het zogeheten Troubled Asset Relief Program (TARP) ook nog eens hoge bonussen.


Lokale handelssystemen, buiten de banken om (2 min.)

De Social Trade Organisation (STRO) probeert vanuit lokaal niveau de economie terug te winnen op de financiële markten. Zij doen dit door (met behulp van een zeer geavanceerd elektronisch betalingssysteem) lokale handelssystemen op te zetten met een eigen munt. In zo'n systeem wordt vraag en aanbod van consumenten, bedrijven (ook gewone winkels) en lokale overheden bij elkaar gebracht en worden ook goedkope leningen voor bijvoorbeeld het MKB verstrekt. Dit van oorsprong Nederlandse initiatief ondersteunt over de hele wereld al reeds meer dan 1000 projecten.

In 2015 is STRO in Nederland gestart met 'Circuit Nederland', ook wel genoemd BUBO: Buiten de Banken Om. Dit Circuit knoopt reeds bestaande lokale initiatieven aan elkaar, om zo te komen tot een overkoepelend systeem. In de eerste link vindt je de website van STRO , waar je meer info kunt vinden over dit initiatief. Er is ook de mogelijkheid om lid te worden van 'Circuit Nederland'.


Een Economisch systeem op basis van Menselijke waarden
(3 min, Ned ondertiteld)

Economie of Common Good

Christian Felber, lector economie aan de universiteit van Wenen, initieerde in 2010 de "Economie of Common Good" (Economie voor Algemeen Welzijn). De Economie of Common Good (ECG) bouwt aan een economisch systeem dat het algemeen en gemeenschappelijk belang in het centrum van de economische activiteit plaatst.

De ECG gaat uit van vijf waarden: menselijke waardigheid, coöperatie en solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale gerechtigheid, democratische participatie en transparantie en heeft een praktisch instrumentarium ontwikkeld om wetten, bedrijven, gemeenten en zelfs landen te besturen op basis van menselijke waarden.

De ECG is inmiddels uitgegroeid tot een groot internationaal netwerk, dat zich uitspreidt over een groot deel van de wereld en waarbij vele particulieren, bedrijven, steden en NGO's betrokken zijn. In Nederland werken bijvoorbeeld de Triodos Bank, en het biologisch bedrijf ODIN met ECG. Hier zie je een korte intro-video. De hele 'TED-talk' (23 min.) zie je meer onderaan deze pagina


Ik stap deze week over van bank. Doe je mee ? (leestijd 3 min.)

bankoverstap.GIF

Rutger Bregman: Al jaren neem ik me voor om over te stappen van bank, maar toch komt het er steeds niet van. Mensen komen pas in beweging als ze het gevoel hebben dat ze niet de enigen zijn. Het is, kortom, tijd voor een nationale 'Ik Stap Over Van Bank Week.'

Uit de Correspondent ( internet-krant voor onderzoeksjournalistiek)

Documentaires en meer uitgebreide info:Bankgeheimen (TV Documentaire, VPRO Tegenlicht, 49 min.)

Joris luyendijk

'Op een haar na heeft de financiële wereld in 2008 ons leven onvoorstelbaar ontwricht. De diepere oorzaken hiervan zijn niet weggenomen, hoewel alle insiders weten wat ze zijn.

Hoe kan dat?'.


de Centrale bank van de VS (Engels, 1 uur 30 min.)

In deze boeiende en onthullende lezing gaat schrijver G. Edward Griffin dieper in op de Centrale bank van de VS (FED) en het geldsysteem. (de lezing werd reeds in 1994 gegeven naar aanleiding van verschijnen van zijn boek 'The creature of Jekyll Island').


Een Economisch systeem op basis van Menselijke waarden (Engels, 23 min.)

Hier vind je de volledige 'TED-talk', behordende bij de (hoger op deze pagina getoonde) 3-minuten-intro-video over een economisch systeem op basis van menselijke waarden. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de tekst bij de intro-video.

Wie zich meer wil verdiepen in deze ontwikkeling wordt verwezen naar de internationale website of de Nederlandse website van deze beweging .klik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw