x


Het belastingstelsel
Hoogleraar Roel Beetsma: Staat pakt meer van elke euro dan u denkt

Een tarief inkomstenbelasting van 42 of 52 procent is al fors, maar uiteindelijk betalen we nog veel meer belasting dan we vaak denken. De Amsterdamse hoogleraar Roel Beetsma rekent dit uit voor een doorsnee Nederlander met een middeninkomen. Bovenop de inkomstenbelasting komt de BTW en, als inkomen niet direct wordt uitgegeven, de vermogensrendementsheffing en de erfbelasting. Wie tenslotte bedenkt dat inflatie de waarde van spaargeld uitholt, waar de overheid ook de hand in heeft, ziet in de loop van de tijd 80 eurocent van elke euro verdwijnen. Lees hier zijn onthullend verhaal (leestijd 3 min.)


Frans Hoogleraar Thomas Piketty

De discussie over een nieuw belastingstelsel in Nederland lijkt vooralsnog op niets wezenlijks uit te draaien . Van beleidsvoornemens leidend tot een andere structuur van het stelsel wordt om 'politieke redenen' afgezien. Lange termijn studies van o.a. de bekende Franse econoom Piketty laten echter een zorgwekkend beeld zien:

Tv-fragment 1. (NPO-2, HUMAN, 2 min)
In het huidige economische systeem genereert het bezit van een groot vermogens, structureel meer rijkdom dan het verrichten van werk, waardoor de kloof, tussen de grote vermogens en 'de werkenden', in de toekomst groter zal worden.

Tv-fragment 2. (1,30 min)
We denken vaak dat de huidige economische groei die we in het westen sinds de tweede wereldoorlog hebben, zorgt voor welvaart voor iedereen en dat we de vroegere kloof tussen een rijke elite van vermogenden en de onderlaag van armen definitief achter ons gelaten hebben. Wat economen nu steeds meer zien is dat juist het midden van de 20e eeuw (tot 1980) de uitzondering was, en dat we nu weer teruggaan naar de 'normale situatie' van een rijke elite en een grote arme onderlaag zonder macht.

volledige TV-uitzending over Piketty NPO-2, HUMAN, van 1 nov 2014
Boek van Piketty (Nederlands)
Hoe kan het anders ?

Menselijke waarden:

  • evenwichtige belastingen zonder privileges of 'uitzonderingen'
  • openbaarheid wie, wat bijdraagt


Bijvoorbeeld de belasting op arbeid verlagen en meer verschuiven naar belastingen op vermogen (grond en kapitaal) zou bovenbeschreven tendens kunnen keren. Daarbij komt dat arbeid de primaire bron is, die alle rijkdom (ook die van de grote vermogens) mogelijk maakt.

Er zal echter eerst iets fundamenteels in de huidige wereldstructuren moeten veranderen voordat zo'n ingrijpende belastingaanpassing mogelijk wordt. Hoe die huidige wereldstructuren op dit moment functioneren en hoe daar iets in kan veranderen staat o.a. vermeld bij de onderwerpen Democratie en Media van deze website.

Toch zullen hier (alvast) een aantal belastingaanpassingen worden opgesomd:

Belastingaanpassingen:


1. belasting op winst uit speculatie:

De geldeconomie, waarin het kapitaal functioneert, is nagenoeg volledig losgeslagen van de reële economie. 98% van de dagelijkse transacties betreft aandelen, rentes, valuta en derivaten en tegen slechts 2% staan ook daadwerkelijke producten. Het gevolg van dit speculatieve casino is een astronomische schuldenlast en een ontwrichte samenleving, waarin de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt en onze aarde wordt uitgeput.

Documentaire: Speculeren met voedsel (VPRO, 50 min.)

De Voedselspeculant

Een Tunesische regeringswoordvoerder: 'Speculeren is op zich al immoreel, maar speculeren met graan is crimineel'. Stijgende voedselprijzen zorgen voor toenemende onrust in de wereld. Niet voor niets gingen Tunesische demonstranten aan het begin van de Arabische lente de ordepolitie met stokbroden te lijf (zie foto en video hiernaast).

Is er domweg te weinig voedsel voor te veel mensen of zijn in vlugge winst geïnteresseerde speculanten de oorzaak van de stijgende prijzen? We gaan op zoek naar een antwoord.2. Tegengaan van belastingontwijking door grote internationale bedrijven en superrijken.


2.1 Belastingparadijs Nederland (Vara Zembla 35 min.)

Nederland Belastingparadijs

Nederland is een van de grootste belastingparadijzen van de wereld. Politici in Den Haag vinden dit onwenselijk en roepen al jaren dat belastingontwijking moet worden aangepakt, maar achter de schermen blijkt het tegenovergestelde te gebeuren.

Zie ook de eerder uitgezonden afleveringen in 2015 en 2009 :
Grote multinationals kunnen in Nederland met slimme constructies, zoals brievenbusmaatschappijen, hun belastingverplichting omzeilen. Maar ook Nederlandse bedrijven zoals Hema, WE en ASML weten met handige trucs belastingvoordelen te creëren. Zembla onderzoekt in 'Nederland belastingparadijs hoe die bedrijven dat doen. En wat loopt onze schatkist daardoor jaarlijks mis? Op basis van een schatting van de Britse onderzoeker Richard Murphy zou het in Europa om 150 miljard gaan, wat voor Nederland neerkomt op zo’n 7 miljard euro.


2.2 Tax Free Tour (VPRO Tegenlicht, 50 min.)

Belastingparadijzen

Elk jaar, uiterlijk op 1 april, moet alles weer binnen zijn: Uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Naar waarheid ingevuld en zo nodig met toelichtende bijlagen.

Hoe anders werkt het voor een multinational: een vernuftige industrie om winstbelasting en andere verplichte afdrachten zo laag mogelijk te krijgen. Zo ontstond de zogenoemde “offshore-economie”; een parallel universum waarin omvangrijke kapitaalstromen met de snelheid van het licht de wereld overgaan. En waarvan de totale omvang van wat superrijken en bestuurders van multinationals er hebben ondergebracht geschat wordt op zo'n 32.000 miljard dollar. Een financiële schaduwwereld welke met een hoge mate van geheimhouding omringd wordt.


2.3 EU gaat belastingontduiking multinationals aanpakken.

Belastingontduiking-aanpakken

Passage uit het bijgaand artikel (o.a. gebaseerd op publicaties in NRC, Financieel Dagblad, Volkskrant en New Scientist):
Velen vermoedden het al, maar enige tijd geleden werd officieel bevestigd dat ook Luxemburg een belastingparadijs is. De onthulling is pikant omdat deze afspraken met de Luxemburgse belastingdienst gemaakt zijn ten tijde van het premierschap van Juncker. Nu heeft de Europese Commissie (EC) besloten dat belastingontduiking door grote bedrijven hoog nodig aangepakt moet worden. “Wij willen maatregelen nemen om belastingontwijking in de Europese Unie tegen te gaan”, maakte Eurocommissaris Margrethe Vestager (van Mededinging) onlangs bekend.

Kunt u het nog volgen? De EC onder voorzitterschap van Juncker – die er in zijn tijd als minister en premier hoogst persoonlijk voor gezorgd heeft dat belastingontduiking in Luxemburg op grote schaal mogelijk werd gemaakt – gaat er voor zorgen dat belastingontduiking wordt aangepakt …


3. Belasting op milieu- en gezondheid-belastende stoffen

vettak

Afschaffen van subsidies, belastingfaciliteiten terzake. Dus 'gezond maken' en vergroening van het belasting-stelsel.


4. Erfpacht of 'winst-op-grond belasting'

Onroerend goed bestaat in feite uit twee vermogensbestanddelen:

  • de waarde van de grond en
  • de waarde van het gebouw

De waarde van de grond onder en rond het pand wordt bepaald door de ligging en de voorzieningen ter plekke of in de buurt. Hierop heeft de eigenaar nauwelijks invloed. Het is de overheid die investeert in wegen, riolering, openbaar vervoer, water, gas elektra en telecommunicatie. Die overheid is van ons allemaal. Als ergens met onze belastingopbrengsten wordt geïnvesteerd en waarde wordt toegevoegd, lijkt het logisch dat de opbrengst daarvan terugvloeit naar de staatskas.

Erfpacht
Erfpacht is daarvoor de oudst bekende methode: de grond blijft eigendom van de overheid en de bezitter van het pand betaald jaarlijks een huur of pachtsom. Als de locatie aan waarde wint, bijvoorbeeld door de komst van een park of metro, gaat de pachtsom omhoog. Als de overheid om de hoek een stortplaats aanlegt zal de waarde dalen, net als de pachtsom.

Winst-op-grond belasting
Een tweede methode, zoals toegepast in sommige Scandinavische landen, maakt bij verkoop onderscheid tussen de prijs van het gebouw en de prijs van de grond. Winst op de grond wordt grotendeels wegbelast, waardoor de grondspeculatie wordt voorkomen en de meeropbrengst van de grond terugvloeit naar de staat.

klik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw